Wanneer is de terbeschikkingstelling van een voertuig een belastbaar voordeel?

De dienst Voorafgaande Beslissingen (D.V.B) heeft op 23 maart 2010 (nr.2010.081) beslist dat wanneer een werkgever kosteloos bestelwagens (dus niet personenwagens!!) ter beschikking stelt van een aantal chauffeurs, dit voor de werknemers geen voordeel van alle aard uitmaakt, wanneer er geen vaste plaats van tewerkstelling is. In voorliggend geval rijden de chauffeurs dagelijks met de bestelwagen van het bedrijf van hun woonplaats naar een transitzone. Daar laden ze goederen in om ze daarna bij klanten te leveren.

De D.V.B. heeft geoordeeld dat er in dat geval geen voordeel van alle aard is, omdat de verplaatsing tussen de woonplaats en de transitzone volgens haar geen privé-verplaatsing is.
Zonder privé -gebruik van een bedrijfswagen, is er geen voordeel.
Aangezien er geen voordeel is, moet er ook niet geraamd worden hoeveel dit zou bedragen.

Deze ruling is belangrijk, omdat zij de voorwaarden herhaalt die vervuld moeten zijn opdat men van een voordeel van alle aard kan spreken:

1.In principe moet het voertuig dat de werkgever of de onderneming kosteloos ter beschikking stelt voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Hiermee worden dan twee situaties beoogd namelijk de eigenlijke privé-verplaatsingen, bijvoorbeeld tijdens weekends, vakanties of vrije tijd,… en de woon-werkverplaatsingen.

2.De plaats van tewerkstelling moet vast zijn.
Omdat er geen wettelijke definitie bestaat, moet het vaste karakter van een plaats van tewerkstelling volgens de belastingadministratie beoordeeld worden aan de hand van feitelijke en juridische omstandigheden die eigen zijn aan elk geval. Zo werd onder meer bepaald dat een plaats van tewerkstelling waar de werknemer tijdens het belastbare tijdperk ten minste 40 dagen aanwezig is, een vaste plaats van tewerkstelling uitmaakt.

Let wel. De D.V.B. maakt geen wetten. Dit is een dienst die, zoals de naam het zegt, voorafgaandelijk beslist of een vraag in een bepaalde context al dan niet belastbare gevolgen hebben.

Leave a Reply