Controletermijn bij laattijdige BTW-aangifte wordt verlengd

Er gelden vanaf 2023 nieuwe regels inzake de controletermijn van de BTW. Die is in principe 3 jaar voor het nakijken van je btw aangifte.  Dien je vanaf nu een btw aangifte laattijdig in, dan wordt deze controletermijn, verlengd tot 4 jaar.

Stel je krijgt dit jaar een btw controle, dan kan je btw controleur je boekhouding controeren vanaf januari 2020. Vanaf dit jaar wordt deze controletermijn met 1 jaar verlengd wanneer je de btw maand- of kwartaalaangifte niet of laattijdig indient. De vordering van de btw administratie vervalt dus pas op 31 december van het 4e jaar volgend op jaar waarin de btw opeisbaar is geworden.

Voorbeeld : je btw aangifte over het 1e en 2e kwartaal 2023 wordt tijdig ingediend, maar voor de aangifte over het 3e kwartaal 2023 ben je laattijdig.  Dan blijft voor de handelingen van het 1e en 2e kwartaal de termijn van drie jaar gelden, voor de handelingen van het 3e kwartaal word de controle termijn van 4 jaar van toepassing.

Dit is niet zo voor btw-listings, intracommunautaire opgaven of de bijzondere btw aangifte .

De controletermijn bij fraude wordt verlengd van 7 jaar naar 10 jaar.  Hierdoor wordt ook de bewaringstermijn van je boekhoudstukken opgetrokken van 7 jaar naar 10 jaar.

Vanaf 2024 worden er nog extra maatregelen ingevoerd. Zo wordt het systeem van “rekening courant” vervangen dor een “provisierekening btw” die op de myminfin pagina kan geverifiëerd worden, krijg je een voorstel van vervangende aangifte wanneer je het nalaat zelf een btw aangifte in te dienen en komt er een nieuwe procedure voor het terugvragen van btw tegoeden ( het tijdig indienen van je btw aangiften wort een voorwaarde om een btw tegoed kunnen terug te krijgen).  Voor btw kwartaalaangiften zou de aangifte termijn met 5 dagen worden verlengd, tot de 25e van de maand volgend op het kwartaal, maar bij een laattijdige aangifte krijg je direct een boete. De administratieve tolerantie waarbij laattijdige aangiften pas worden gesanctioneerd vanaf de 10e van de volgende maand valt dus weg.

Het is de regering, alsook die van Europa redelijk menens. Er zit nog redelijk wat in de pijplijn die zal maken dat de verplichtingen rond de BTW-wetgeving afgedwongen worden. Een gewaarschuwd BTW-plichtige is er 2 waard.

Wil je meer info hierrond, contacteer ons gerust.