Diensten

Wat kan Carbofisc voor u betekenen?

Naast het voeren van de boekhouding van zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen, samen met de fiscale verplichtingen die daaruit volgen, geven we ook advies naar starters en particulieren,…

1) Opstart van een activiteit
De opstart van een onderneming, zij het een vennootschap, een eenmanszaak of een vaste inrichting (filiaal) is een belangrijke fase in het leven van elke onderneming. Een goede voorbereiding en begeleiding is hierbij essentieel om een geslaagde en vliegende start te maken.

Ons kantoor kan u hierbij de nodige diensten aanleveren. Deze omvatten onder meer:

begeleiding bij de oprichting van de onderneming:
– keuze van de juiste rechtsvorm
– het opstellen van een financieel plan
– de nodige contacten met uw notaris, bedrijfsrevisor of advocaat
– aandacht voor fiscale en financiële optimalisatie

vervullen van de nodige startersformaliteiten:
– aanvraag btw- en ondernemingsnummer
– aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (persoonlijk en vennootschap) en sociaal secretariaat (inclusief RSZ-nummer, kinderbijslagfonds, externe dienst voor preventie en bescherming, desgevallend arbeidsongevallenverzekering, …)
– aanvraag diverse vergunningen (eetwarensinspectie, …)

We kunnen alle formaliteiten regelen voor de opstart van een éénmanszaak alsook kunnen we u bijstaan bij het opmaken van een financieel plan voor de opstart van een vennootschap.

2) Het voeren van de boekhouding

Onze medewerkers verwerken periodiek uw boekhouding en rapporteren u gebeurlijk per maand of per kwartaal de cijfers van uw onderneming. Ook de nodige fiscale en statistische aangiften (BTW, Intrastat, …) worden hierbij door ons verricht. U kan echter ook zelf een gedeelte van uw boekhouding ingeven via ons internetboekhoudsysteem.
Uiteraard is het ook mogelijk dat mijn medewerkers zich naar uw onderneming begeven om de boekhouding bij te werken of te controleren en corrigeren.
Na het einde van uw boekjaar dragen wij zorg voor het opstellen en neerleggen van de jaarrekening, het voorbereiden van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

3) Fiscale verplichtingen

U kan bij ons terecht voor degelijke en praktisch bruikbare fiscale adviezen die belastingoptimaliserend werken vanuit een middellangetermijn visie voor de onderneming en de aandeelhouder-eigenaar. Alle courante takken van de fiscaliteit zijn in deze adviesverlening inbegepen, waaronder naast uiteraard BTW, vennootschap- en personenbelasting, ook rechtspersonenbelasting (VZW’s), internationale fiscaliteit, registratie- en successierechten te vernoemen zijn. Uiteraard heeft u als onderneming ook af en toe te maken met de fiscale controlediensten en op die momenten verdedigen wij uw dossier, inbegrepen gebeurlijke bezwaarprocedure en geschillenbehandeling.

4) Vennootschaprechterlijke verplichtingen

Zoals daar zijn : Opstellen van business plan,oprichten en ontbinden van uw vennootschap, omvormen naar een andere rechtsvorm
Voor de verplichtingen waarbij een revisor verplicht is werken we samen met erkende, onafhankelijke I.B.R.-revisoren.
Daarnaast zijn we eveneens uw adviseur inzake uw boekhoudkundige prognoses en evaluaties.

 5) Hoe werken we inzake uw boekhouding

Op zich kan je perfect gewoon je facturen bijhouden en die per maand of kwartaal aan ons bezorgen.

Indien u een dubbele boekhouding hebt, en we dus uw bankverrichtingen dienen te verwerken, werken we met coda-bestanden. Uw bank plaatst een digitale vorm van uw bankuittreksels bij ons. Niet alle banken werken echter al hiermee.

-dematerialisatie van facturen: We werken met de boekhoudpakketten Winbooks, met de optie Virtualinvoice. Waardoor u uw facturen kan doorsturen en niet langer met papieren facturen dient te werken.