Boekhouding

Wat zijn je verplichtingen? Welke boeken? Hoe?

Bij Carbofisc zijn we gespecialiseerd in alle facetten van de boekhouding, van de oprichting, over het voeren van de boekhouding, indienen van aangiftes personen- of vennootschapsbelasting, BTW-aangiftes, tot de stopzetting.

Iedere onderneming wordt beter met  een goeie ondersteuning op boekhoudkundig, fiscaal of financieel gebied, en we  zorgen ervoor dat we net dat kunnen bieden.

Boekhoudkundige verplichtingen

Een boekhouding voeren is toch wel het minste wat je kan verwachten. Maar wat is er juist nodig, wat zijn de wettelijk verplichte boeken, welke verplichtingen heeft men juist.

We moeten het onderscheid maken tussen 2 soorten boekhouding. De enkelvoudige en de dubbele boekhouding.

De enkelvoudige is voor :

– eenmanszaken, vennootschap onder firma (VOF) of gewone commanditaire vennootschap (GCV)

– en een omzet van minder dan 1 miljoen euro.

Deze dienen ten minste  3 boeken bij te houden:

  • Een financieel dagboek
  • Een inkoopboek
  • Een verkoopboek

Deze ondernemingen moeten bovendien tenminste eens per jaar een inventaris opmaken van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen en alle bronnen bestemd voor de uitbating. “

DUBBELE BOEKHOUDING

Handelszaken en vennootschappen die geen ‘zeer kleine onderneming’ zijn, moeten een dubbele boekhouding voeren volgens het wettelijke schema, een jaarlijkse inventaris en een jaarrekening opmaken.

De jaarrekening wordt voor onderzoek en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die daartoe wordt bijeengeroepen. Binnen de 30 dagen na die goedkeuring moet ze worden neergelegd bij de Nationale Bank.

BTW

De formaliteiten:
Bij aanvang, wijziging of stopzetting van uw activiteit moet u hiervan binnen de maand aangifte doen bij uw btw-controlekantoor, door middel van respectievelijk het formulier 604A,B en C.
Er geldt een facturatieverplichting voor alle verrichte leveringen en daarop de correcte btw (6, 12 of 21%) aanrekenen. De uitzondering hier is de levering aan natuurlijke personen die het niet voor hun beroep gebruiken, maar dat geldt dan weer niet voor alles inzake de bouw- of automobielsector.
De verschuldigde btw voor de afgelopen periode aan de staat betalen
Uw btw-boekhouding bijhouden, op papier of elektronisch (met een een inkomend en uitgaand facturenboek, een dagontvangstenboek en een tabel van bedrijfsmiddelen)
Periodieke btw-aangiftes indienen
Als uw jaaromzet groter is dan 2.000.000 euro, dan bent u verplicht om maandelijks een aangifte te doen.
Als uw jaaromzet kleiner is dan 2.000.000 euro, dan kunt u kiezen voor de kwartaalaangifte.
De administratie aanvaardt dat voor sommige beroepen de btw wordt berekend op een forfaitaire wijze. De omzet wordt dan bepaald op basis van aankopen en/of geleverde prestaties. Dat kan onder meer voor kappers, bakkers, beenhouwers, caféhouders, apothekers, schoenherstellers,…

VRIJSTELLING VAN BTW
Belastingplichtigen met een jaaromzet van minder dan 25.000,00 euro komen in aanmerking voor de vrijstelling van btw. Zij moeten geen btw-aangifte doen en ook geen btw aanrekenen op hun uitgaande factureren. Zij kunnen anderzijds ook geen btw recupereren van de inkomende facturen. Bepaalde sectoren zijn echter uitgesloten, zoals de bouwsector.