Digitale Facturatie Wordt Verplicht in België

Vanaf 1 januari 2026 zullen bijna alle B2B-transacties in België verplicht digitaal gefactureerd moeten worden. Dit betekent dat een pdf of e-mail niet langer voldoende zal zijn.

Wie Moet Digitaal Factureren?

Op vrijdag 29 september heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd om vanaf 2026 zowel in België gevestigde ondernemingen als in het buitenland gevestigde ondernemingen met een vaste inrichting in België te verplichten om gestructureerde digitale facturen uit te reiken. Deze verplichting geldt ook voor ondernemingen met een omzet kleiner dan 25.000 euro, landbouwondernemingen en gemengde belastingplichtigen. Ondernemingen onder een forfaitair regime en in het buitenland gevestigde ondernemingen met een btw-registratie in België zonder een vaste inrichting hier zijn uitgesloten van deze verplichting.

Wie Moet Digitaal Ontvangen?

Kort gezegd moeten alle btw-geregistreerde belastingplichtigen in staat zijn om digitale facturen te ontvangen, behalve:

🚫 de belastingplichtigen die volledig vrijgesteld zijn op basis van artikel 44 van de Wbtw;

🚫 in het buitenland gevestigde belastingplichtigen met een btw-registratie in België maar zonder een vaste inrichting hier.

De voordelen zijn overtuigend:

  1. Efficiënter Tijdsgebruik: Facturen worden in enkele minuten verwerkt in plaats van dagen, met weinig handmatige interventie vereist.
  2. Optimalisatie van Cashflow: Snellere boekhoudkundige verwerking resulteert in prompte betaling van je facturen.
  3. Real-time Inzicht in Financiële Prestaties: Je behoudt voortdurend een actueel overzicht van inkomsten en uitgaven.
  4. Verbeterde Operationele Efficiëntie: Peppol stelt bedrijven in staat om facturen snel en efficiënt te verzenden, ontvangen en verwerken, wat leidt tot tijds- en kostenefficiëntie.
  5. Versterkte Transparantie: Standaardformaten voor elektronische facturen zorgen voor duidelijkheid en minimaliseren fouten in de verwerking.
  6. Bevordering van Samenwerking: Peppol faciliteert doeltreffendere samenwerking tussen bedrijven en overheidsinstanties.
  7. Geavanceerde Beveiliging: Peppol maakt gebruik van geavanceerde protocollen en technologieën om facturen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en vervalsing.

Hoe?

Tot nu toe werd elke factuur die bijvoorbeeld in een pdf- of excelbestand naar de klant werd gemaild beschouwd als een elektronische factuur. Vanaf 2026 zullen alleen zuivere databestanden nog als digitale facturen worden beschouwd, zoals een XML-bestand. Het wetsvoorstel zou het Peppol BIS-formaat verplichten, zoals het voorbeeld hierboven. De facturen moeten worden verstuurd via het Peppol-netwerk. Belastingplichtigen kunnen hiervan afwijken, mits wordt voldaan aan de normen, zowel op IT-technisch als btw-technisch gebied met betrekking tot bewaring.

Meer Informatie Volgt

In de komende weken zullen we in afzonderlijke berichten dieper ingaan op meer specifieke aspecten van deze verandering. Weet wel dat we op dit moment al oplossingen aanbieden hiervoor,en dat je best niet wacht tot eind 2025. Voor meer info kan je best een afspraak maken, dan kunnen we eens nagaan wat jouw behoeftes juist zijn.