De forfaitaire vergoedingen zijn vanaf 1 januari 2023 verhoogd

De forfaits die door de fiscus aanvaard worden als terugbetaling van de verblijfskosten voor dienstreizen in België zijn vanaf 1 januari 2023 gewijzigd ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in het najaar van 2022.

Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 januari 2023:

  • Maaltijdkosten: 19,99  EUR per dag
  • Reizend personeel – maandelijkse vergoeding: maximaal 16 x 19,99 EUR per maand = 319,84 euro
  • Huisvestingskosten: 149,99 EUR per nacht

Voorwaarden

Maaltijdkosten (dagelijks forfaitaire vergoeding)

Om een maaltijdvergoeding toe te kunnen kennen, moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld worden:

  • De verplaatsing duurt minimaal 6 uur, en wordt berekend vanaf het vertrek op de plaats van tewerkstelling tot de terugkeer op de plaats van tewerkstelling (tenzij rechtstreeks vanuit de woonplaats vertrokken wordt)
  • de verplaatsing geeft er geen aanleiding toe dat de werkgever of een derde de kost van de maaltijd op zich neemt (voorbeeld: gratis maaltijd aangeboden door een klant);
  •  de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel om de maaltijdkosten te dekken (bijvoorbeeld maaltijdcheque of er kan een maaltijd genoten worden in het bedrijfsrestaurant).

Ook de kilometervergoeding is opgetrokken naar 0.4259 euro per kilometer