Ook de wettelijke rente gaat omhoog in 2023

Jaarlijks publiceert de Fod Financiën de wettelijke rentevoeten. Waar de laatste jaren de wettelijke rente tussen de 1,5% en 2% varieerde, en die voor handelstransacties (B2B of B2G) steevast op 8% gebetonneerd leek, gaan beide nu fors de hoogte in. De wettelijke rente gaat naar 5.25% en die voor handelstransacties gaat naar 10,5%.

Het gaat dus om een grote stijging van de rentevoeten die tot vorig jaar golden. De verhoging zal de impact van laattijdige betalingen vergroten. Het wordt dus belangrijker om vervaldata goed in de gaten te houden en in het kader van een goed debiteurenbeheer uw schuldenaren snel in gebreke te stellen. De interest ingevolge laattijdige betaling loopt immers in principe pas vanaf u uw debiteur aanmaant tot betalen. Contractueel kan evenwel worden afgesproken dat de rente onmiddellijk vanaf de vervaldag (“van rechtswege”) zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling in rekening wordt gebracht. Bij handelstransacties is dit laatste het principe.

Let wel, wijkt je contractuele rentevoet af van de wettelijke, dan telt de contractuele! Lees dus zeker je eigen algemene voorwaarden erop na!