Waarom is mijn bijdrage sociale zekerheid zoveel omhoog?

Het zal even schrikken worden. We hebben net de indexering voor 2023 binnen gekregen en de inflatie en indexering gaat toch redelijk de hoogte in. De sociale bijdragen voor een gevestigde zelfstandige worden in 2023 berekend op het geïndexeerde inkomen van 2020. Dat inkomen van 2020 wordt geïndexeerd met 18,31%. Een indexering die veel hoger is dan gewoonlijk. Hierdoor krijgt bijvoorbeeld ook de zelfstandige die zich al enkele jaren maandelijks hetzelfde loon uitkeert, plots een fors hogere rekening sociale bijdragen. Dat houdt in dat zijn belastbaar inkomen daalt

Voor zelfstandigen die nog geen 3 jaar actief zijn verhogen de voorlopige bijdragen.

De minimumbijdragen voor de zelfstandige in hoofdberoep stijgt van 774,16 euro naar 866,62 euro. De maximumbijdrage klimt naar 4.966,65 euro.

Voor andere bijdragecategorieën stijgt de vrijstellingsdrempel dan weer. Zij kunnen dus meer verdienen zonder bijdragen te moeten betalen.

De nieuwe vrijstellingsdrempels bedragen voor de:

  • zelfstandige in bijberoep: 1.815,40 euro
  • gepensioneerde: 3.630,81 euro
  • student-zelfstandige: 8.204,60 euro
  • zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (art.37): 8.595,80 euro