Bedrijfswagens worden duurder voor werknemers, bedrijfsleiders én werkgevers

Meerkost voor bedrijfsleider en/of werknemer

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor de forfaitaire waardering van het voordeel alle aard bedrijfswagen rekening gehouden met het CO²-uitstootgehalte en niet meer met de belastbare kracht van het voertuig inzake verkeersbelasting (PK)

Het belastbaar voordeel is gelijk aan CO²-uitstootgehalte wagen x CO²-coëfficiënt ( in functie type brandstof) x het aantal afgelegde kilometers (5000km/7500km)
De minimum bijdrage bedraagt € 0,10 per kilometer ( niet-indexgebonden bedrag).
De CO²-coëfficiënten worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober.

Diesel€0,00230/g CO²€0,00237/g CO²

Brandstoftype Coëfficiënt 2010 Coëfficiënt 2011
Benzine/LPG/aardgas €0,00210/g CO² €0,00216/g CO²

Stijging patronale kosten voor werkgever

De werkgever is een solidariteitsbijdrage verschuldigd voor wagens die privé worden gebruikt.

Deze maandelijkse bijdrage, die vanaf 1 januari 2011 niet minder dan €23,53 mag bedragen, is afhankelijk van het CO²-uitstootgehalte en het brandstoftype van de wagen in kwestie en wordt als volgt forfaitair vastgesteld:

-benzine-voertuig: [ ( CO²-uitstoot x €9)-768]:12
-benzine-voertuig: [(182* x €9)-768]:12
-dieselvoertuig : [ ( CO²-uitstoot x €9)-600]:12
-dieselvoertuig: [ ( 165* x €9)-600]:12
-LPG : [ ( CO²-uitstoot**x €9)-990]:12
-elektrisch: 20,83

(*) indien CO²-uitstoot niet gekend
(**) een LPG-voertuig is een omgebouwde wagen die oorspronkelijk op benzine reed. In de formule gebruikt men de CO²-uitstoot van het benzinevoertuig.
Tip: Werkgever en werknemer kunnen deze meerkost vermijden door een ‘groenere ‘ wagen te kiezen. Niet alleen uw portemonnee vaart er wel bij maar dit komt ook het milieu ten goede!

Leave a Reply