Tag: lichte vracht

Wanneer is de terbeschikkingstelling van een voertuig een belastbaar voordeel?

De dienst Voorafgaande Beslissingen (D.V.B) heeft op 23 maart 2010 (nr.2010.081) beslist dat wanneer een werkgever kosteloos bestelwagens (dus niet personenwagens!!) ter beschikking stelt van een aantal chauffeurs, dit voor de werknemers geen voordeel van alle aard uitmaakt, wanneer er