Doorverkopen van een voertuig dat werd gekocht met btw: verandering van de regels

Wat men de laatste tijd (ook bij ons) leest over belastingen zet niet meteen aan tot optimisme. De roerende voorheffing is verhoogd, de voordelen van alle aard worden door de regering afgekraakt, de btw op gedeeltelijk private uitgaven en investeringen mag niet meer worden afgetrokken op dat privégedeelte. Daarnaast moet er een teller in elke bedrijfswagen komen om het aantal private en beroepsmatig afgelegde kilometers te bepalen en zo de aftrekbare btw en de te regulariseren btw te berekenen. Als belastingconsulenten steken we fiscale constructies in elkaar en zullen we geviseerd worden door de nieuwe intendanten van de ministeries en de staatssecretariaten waar de financiën aan werden toevertrouwd.

Niks dan goed nieuws dus …

Daarom willen we een vleugje goed nieuws de wereld in sturen. Wanneer we onze wagen waarop we de btw hebben afgetrokken (tegen helaas slechts 50%) doorverkopen, moeten we niet langer 21% btw toepassen op de volledige verkoopprijs, maar enkel op de helft ervan.

Dat goeie nieuws hebben we te danken aan de btw-administratie met haar beslissing van 20.20.2011 (die voor zoveel ophef zorgde dat ze sine die werd opgeheven door minister Reynders om vervolgens in een andere vorm, in een andere bewoording en met verschillende termijnen op 23.12.2011 weer op te duiken.

Deze erg bekritiseerde beslissing bevat immers het volgende punt dat we volledig citeren:

5.3. Verkoop van autovoertuigen als bedoeld in artikel 45, § 2, van het Wetboek “Aangezien de nieuwe bepalingen, in algemene zin, een juistere aftrek beogen en rekening moet worden gehouden met de principes van fiscale neutraliteit en evenredigheid, aanvaardt de administratie dat de btw bij (door)verkoop van een van autovoertuig als bedoeld in artikel 45, § 2, van het Wetboek, in elke veronderstelling slechts geheven wordt over de helft van het gevraagde bedrag, zonder dat moet worden nagegaan of de aftrek oorspronkelijk werd beperkt op basis van artikel 45, § 2, van het Wetboek of op basis van artikel 45, § 1quinquies, van het Wetboek. Deze administratieve toegeving sluit overigens de toepassing van artikel 10, § 1, 3°, van het koninklijk besluit nr. 3, van 10 december 1969, niet uit voor het verschil tussen de verhouding beroepsgebruik en 50 pct.”

Lees deze fraaie passage rustig enkele keren door. Wat kan het leven mooi zijn?

bron : comptaccount

Leave a Reply