Maximumbedrag niet-proportionele btw-boeten verdubbeld

De programmawet van 22 juni 2012 heeft de bedragen van de niet-proportionele fiscale geldboeten inzake btw verdubbeld.

 

Sinds 1 juli 2012 liggen de niet-proportionele fiscale geldboeten inzake btw dus tussen de 50 euro en 5.000,00 euro (in plaats van tussen de 25 euro en 2.500,00 euro) per overtreding.

 

Het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten inzake btw (bv boete voor laattijdig indienen aangifte of voor onregelmatigheden bij het vervullen van btw-formaliteiten bij uitvoer) wordt bepaald volgens een schaal die bij KB wordt vastgelegd. Het KB nr. 44 van 21 oktober 1993 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde” zal ook afgestemd worden op deze nieuwe maatregel.

Leave a Reply