Zelfstandigen moeten vanaf 1 april onmiddellijk aansluiten

Vanaf 1 april 2010 hebben zelfstandigen niet langer 90 dagen de tijd om hun aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds in orde te maken.  De zelfstandige moet zich vanaf dan in principe ten laatste op de dag van de effectieve start van zijn zelfstandige activiteiten aansluiten bij een sociale kas.

De voornaamste beweegreden voor deze nieuwe maatregel is om het zwartwerk tegen te gaan.
Het is niet de bedoeling van de overheid om de laattijdige aansluiting op zich te bestraffen, maar wel het zwartwerk.  Vaak worden de inspecteurs van de Federale Overheidsdiensten tijdens hun veldwerk geconfronteerd met zelfstandigen die aan het werk zijn, maar nog niet zijn aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds.  Deze zelfstandigen konden zich, tot nu toe, verdedigen door te beweren dat ze zeer recent zijn gestart als zelfstandige en dus 90 dagen de tijd hebben om zich aan te sluiten, terwijl ze zich eigenlijk schuldig maakten aan zwartwerk.

Vanaf 1 april 2010 kan de zelfstandige zich dus niet langer beroepen op de 90 -dagenregel.  Wie vanaf dan fraude pleegt door zwartwerk, riskeert dus een boete.

Leave a Reply