De fiscus houdt niet van kunst op kantoor

De fiscus heeft het altijd al moeilijk gehad met kantoorruimtes die verfraaid worden met kunstwerken. Dat wil  niet zeggen dat u geen kunst mag aankopen, maar let er wel mee op bij afschrijvingen of waardeverminderingen. Volgens de fiscus stijgt kunst immers allen maar in waarde? Het fiscaal in rekening brengen van afschrijvingen op waardeverminderingen op kunstwerken is bijgevolg, volgens de fiscus, niet mogelijk.

 Hoe zit de fiscale behandeling nu concreet in elkaar?

  • Op vlak van btw

Kunstwerken die door een onderneming worden aangekocht, worden door de btw niet beschouwd als bedrijfsmiddelen? Ze worden ook niet geacht dienstig te zijn voor de bedrijfsactiviteit. Kunst wordt met andere woorden beschouwd als een uitgave die in principe niet beroepsmatig is. Btw op de aankoop van kunstwerken is bijgevolg niet aftrekbaar.

  • Op vlak van inkomstenbelasting

Op vlak van inkomstenbelastingen dienen we een onderscheid te maken tussen kunstwerken die al dan niet zijn ingewerkt in een bedrijfsgebouw.

 Beeldhouwwerken, fresco’s, beelden en andere kunstwerken die worden ingewerkt in nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mogen worden afgeschreven.  De aanschaffingsprijs van die kunstwerken mag ineens of in meerdere malen worden afgeschreven tot beloop van 2 procent van de aanschaffingswaarde van het gebouw waarin ze zijn ingewerkt.

Indien de aanschaffingswaarde van deze ingewerkte kunstwerken meer bedraagt dan 2 procent, dient het overschot te worden afgeschreven tegen hetzelfde afschrijvingsritme als het gebouw zelf.

Gewone losstaande kunstwerken zoals schilderijen, losse beeldhouwwerken komen niet in aanmerking voor fiscale afschrijvingen. Deze kunstwerken mogen uiteraard boekhoudkundig worden afgeschreven. Fiscaal zullen deze afschrijvingen echter niet belastbaar zijn.

Voorbeeld:

Architect Peter laat een groter kantoor bouwen en laat mooie fraaie beeldhouwwerken verwerken in de onthaalruimte.  De prijs van die beeldhouwwerken bedraagt 70.000 euro. De totale kostprijs van zijn kantoor bedraagt 750.000 euro. Het kantoorgebouw wordt afgeschreven over 33 jaar. De beeldhouwwerken mogen als volgt worden afgeschreven:

  • 30.000 euro mag ineens of tegen een afschrijvingsritme naar keuze worden afgeschreven;
  • 40.000 euro dient te worden afgeschreven over 33 jaar, net zoals het kantoorgebouw zelf.

Leave a Reply