Leasing versus renting

1) Leasing

= Financiële leasing

Aankoopoptie van maximum 15%

Belangrijk verschil met renting zit tevens in de eigendomsoverdracht. De leasenemer wordt de economische eigenaar van het goed.

Boekhoudkundig

Boekhoudkundig wordt tevens uitgedrukt dat het goed eigendom is van de onderneming. De aankoop wordt opgenomen in de activa, op de 25-rekening “Vaste activa in leasing”. De kost, zijnde de afschrijving, wordt verwerkt via de 630-rekening “Afschrijving op vaste activa in leasing”, over de normale levensduur van het goed, niet noodzakelijk over de lengte van het lease-contract.

2) Renting

= Operationele leasing

Aankoopoptie van minimum 16%

De verhuurder, want renting is op zich een huur op lange termijn, blijft eigenaar van het goed.

Boekhoudkundig

Enkel in de kosten te verwerken : De betaalde kost wordt opgenomen via een 61-rekening.

Leave a Reply