Bescherming van de private woning van de zelfstandige bij faillissement

Elke zelfstandige handelaar, ambachtsman, beoefenaar van een vrij beroep, enz … kan via deze weg zijn hoofdverblijfplaats beschermen tegen inbeslagname door schuldeisers.
Hij hoeft zelfs niet noodzakelijk volle eigenaar te zijn. Enkel het vruchtgebruik of erfpacht of opstal komt eveneens in aanmerking voor deze nieuwe beschermende maatregel.

Deze maatregel geldt enkel maar voor zelfstandigen in HOOFDBEROEP en slaat enkel op de private vertrekken.

De bescherming wordt NIET automatisch toegepast. De zelfstandige dient het goed “niet vatbaar voor beslag” te laten verklaren door een notaris.
Deze verklaring wordt ingeschreven op het hypotheekkantoor en heeft slechts uitwerking ten aanzien van de schuldeisers van wie de schuldvordering is ontstaan NA deze inschrijving.

Alle schulden moeten betrekking hebben op beroepsactiva.
Belastingen of schulden ontstaan uit misdrijven (overtredingen) vallen daar niet onder.

Deze maatregel telt eveneens voor zaakvoerders of bestuurders die getroffen zijn door een faillissement op voorwaarde dat deze geen oorsprong vinden in grote fouten van desbetreffende personen.
Indien hij/zij van statuut verandert (vb werkemer of ambtenaar) verliest hij uiteraard de bescherming. Deze is geenszins overdraagbaar nav het overlijden van de bedrijfsleider.

Leave a Reply