Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 65 jaar.

De federale regering heeft de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan verstrengd. Zo zal men in de toekomst niet meer voor zijn 63ste op pensioen kunnen gaan. Vooral bij zelfstandigen, die bij een langdurige arbeidsongeschiktheid meer nood hebben aan een aanvulling op de sociale zekerheid, biedt de dekking “ gewaarborgd inkomen” een belangrijke bescherming. Daarom hebben de verzekeraars een gedragscode opgesteld waarin ze toezeggen deze dekking op vraag van de verzekerde te verlengen tot 65 jaar in verzekeringscontracten die een rente uitkeren bij arbeidsongeschiktheid en waarin voorheen slechts een dekking voorzien was tot een leeftijd van 60 à 64 jaar.

Omdat naarmate men ouder wordt ook het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid groter wordt, is het mogelijk dat de premie bij een verlenging van de dekking tot 65-jarige leeftijd verhoogt. De gedragscode voorziet dat de verzekeraars een alternatief moeten voorstellen als de zelfstandige de looptijd wil verlengen, maar de nieuwe premie te duur vindt. Dat alternatief kan bestaan uit een langere carensperiode (= de eerste dagen of weken van de arbeidsongeschiktheid waarin er geen recht is op een uitkering) of een lagere vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid. De gedragscode bepaalt ook dat de verzekeraar geen bijkomende medische gegevens kan vragen om een voorstel tot verlenging te formuleren. Hij kan zich ook niet baseren op aandoeningen die zich tijdens de looptijd van het contract hebben voorgedaan, maar die (nog) niet tot een arbeidsongeschiktheid geleid hebben. Hij mag wel uitgaan van de schadestatistiek van de verzekerde zelfstandige, maar het is vrij aan elke verzekeraar om dat al dan niet te doen.

Hoe vraagt u een voorstel tot verlenging aan? U moet uw vraag tot verlenging schriftelijk richten aan uw verzekeraar voor 1 juni 2021 en ten laatste wanneer de dekking, zoals die voorzien is in het huidige verzekeringscontract, verstrijkt. De verzekeraar formuleert dan een voorstel een geeft u minstens 30 dagen de tijd om te beslissen of u ermee akkoord gaat. Als u akkoord gaat, moet u dat schriftelijk laten weten. Gaat u er (nog) niet op in, dan kan u nadien nog een voorstel tot verlenging aanvragen, maar is de verzekeraar niet gehouden aan de voorwaarden van de gedragscode. De gedragscode ging in op 1 juni 2017 en zal gedurende vier jaar gelden.