Hoe bepaalt u het beroepsgedeelte van uw woning?

Hoe bepaalt u het beroepsgedeelte van uw woning?

 

U laat een nieuwe woning bouwen of een bestaande woning renoveren die u deels voor uw zaak gebruikt. Kunnen dan ook de gemende ruimtes, zoals een zolder of kelder, meetellen voor uw btw-aftrek? Hoe zit dat dan eigenlijk op fiscaal vlak?

BTW-aftrek bij gemend gebruikt pand?
Wanneer u uw privéwoning deels gaat gebruiken voor uw zaak, moet u dus het beroepsmatige gedeelte gaan bepalen. Hoe hoger u dat gedeelte kunt bepalen, des te meer btw u uiteraard kunt recupereren. Om de aftrekbare btw te berekenen moet er dus in de eerste plaats rekening gehouden worden met de respectievelijke vierkante meters oppervlakte van het beroepsgedeelte en van het privégedeelte van uw woning. Bedraagt uw bureauruimte en/of werkatelier 20 procent van de totale oppervlakte van uw woning, dan kunt u 20 procent btw recupereren. Daar zal de btw-administratie in principe ook niet echt moeilijk over doen.

 

Intensiviteit van het beroepsgebruik?

Onlangs heeft het hof van beroep te Brussel nog geoordeeld dat bij een gemengd gebruikt pand het oppervlaktecriterium geen verplicht en uniek criterium is. Ook de intensiteit van het beroepsgebruik en de belangrijkheid van de lokalen mag in aanmerking genomen worden (Brussel, 11.01.2017) . In die zin kan uw zolder of kelder mogelijk meetellen voor uw beroepsgedeelte.

Hoeveel btw-aftrek dan?
Dat zal afhangen van de concrete omstandigheden. Gebruikt u uw zolder of kelder effectief volledig als archiefruimte en zijn die als zodanig ingericht, dan bestaat daar uiteraard ook weinig discussie over. De btw-administratie zal daar echter wel moeilijk over doen wanneer u dat 100 procent beroepsgebruik niet kunt aantonen. U overdrijft dan ook het best niet met uw percentage btw-aftrek. Kwestie dat u dan achteraf vermijdt de btw in uw aandeel te moeten herzien met daar nog eens een boete en nalatigheidsinteresten bovenop.

Let op! Heeft u uw woning laten renoveren met toepassing van 6 procent btw, dan heeft u een verklaring moeten ondertekenen dat u die hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt. Hou daar dus rekening mee bij het bepalen van uw beroepspercentage.

Hoe ziet de fiscus uw fiscale aftrek?
Zelfde principes als de btw-administratie?
Eigenlijk wel. Ook de fiscus zal dus hoofdzakelijk naar de oppervlakte kijken om het beroepsgedeelte te bepalen. Voor uw bureau is dat dus geen moeilijke zaak. Voor gemengde ruimtes ligt dat anders, wat ook hier niet wegneemt dat u andere factoren, zoals het effectieve beroepsgebruik, mag aanhalen. Het zal allemaal afhangen van uw feitelijke omstandigheden, zoals onder meer het feit dat en de mate waarin u uw zolder en/of kelder effectief als archief gebruikt.

Niet onderste uit de kan halen!
Dat is inderdaad de boodschap. Het is verleidelijk om het beroepsgedeelte zo hoog mogelijk te nemen, want dan kunt u immers meer afschrijven, maar het risico is dan dat de fiscus u gaat na belasten met alle gevolgen van dien.  U betaalt later dan ook nog eens meer belastingen op een eventuele verkoop van uw woning omdat een hoger beroepsgebruik een hogere meerwaarde impliceert.