Fiscus gaat dit jaar op huizenjacht

De fiscus liet onlangs weten dat wie privé een onroerend goed met winst verkocht heeft zonder die winst aan te geven, zich dit jaar aan een controle mag verwachten. En hoe zit dat en is die winst bij verkoop wel altijd belastbaar?

Is de winst altijd belastbaar?

De winst is alleen belastbaar bij een snelle verkoop van een onroerend goed. Het is niet omdat u winst maakt op een verkoop van een onroerend goed dat de fiscus daar altijd zijn deel van moet hebben. Enkel als u een privégebouw verkoopt binnen de 5 jaar na de aankoop ervan moet u de winst opnemen in uw privéaangifte en wordt u daarop belast tegen 16,5%. Die termijn van 5 jaar wordt trouwens berekend van dag op dag en het is de datum van de notariële aan- en verkoopakte die daarvoor telt.
Let op! Ook de winst bij verkoop van een woning die u minder dan 3 jaar geleden geschonken werd en die u verkoopt binnen de 5 jaar nadat de schenker zelf de woning gekocht heeft, is belastbaar.

Uitzondering

Verkoopt u uw gezinswoning binnen de 5 jaar, dan geldt de zogenaamde meerwaardebelasting niet op voorwaarde dat u er minstens 12 maanden zelf in gewoond heeft. Ook voor een geërfde woning voorziet de wet een vrijstelling.

Grond moet u 8 jaar houden

Verkoopt u een grond binnen de 5 jaar na aankoop met winst dan wordt deze belast aan 33%. Bij een verkoop na 5 jaar, maar binnen de 8 jaar betaalt u nog 16,5% op uw winst. De winst bij verkoop na die 8 jaar is belastingvrij en moet u dus niet meer aangeven.

Welk bedrag is dan belastbaar?

Het is niet op het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs dat u privé belast wordt. U mag immers nog een aantal forfaitaire kosten aftrekken van ie brutowinst. Daardoor vermindert het effectieve belastbare bedrag.
Let op! Geeft u de winst ten onrechte niet aan, dan riskeert u ook nog een boete (€ 50 tot € 1250) en/of een belastingverhoging van (10 tot 200%)

 

Bron: NSZ