Welke informatie moet zeker op de website of facebookpagina van uw onderneming staan?

Heeft uw onderneming een website of facebookpagina, dan moet u hierop een aantal verplichte zaken vermelden, ook al verkoopt u geen producten of diensten online. Enkele vermeldingen zijn vanzelfsprekend: naam, adres, contactgegevens, ondernemingsnummer. Andere vermeldingen zijn dat niet.

Hieronder treft u een overzicht van de gegevens die u op uw website of facebookpagina verplicht dient te vermelden:

  1. Naam: dat is de naam van uw onderneming. Heeft u geen ondernemingsnaam, vermeld dan uw eigen naam.

 

  1. Adres: het adres waar uw onderneming gevestigd is.

 

  1. Contactgegevens: contactgegevens waardoor snelle en effectieve communicatie met uw onderneming mogelijk is, bijvb. een telefoonnummer, e-mailadres.

 

  1. Ondernemingsnummer: dit is het unieke identificatienummer van uw onderneming, toegekend bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het begint met 0 of 1, en dan negen cijfers.

 

  1. Toezichthoudende autoriteit: als u voor uw handelsactiviteit een vergunning nodig hebt, vermeld dan de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

  1. Gereglementeerd beroep: vermeld in dat geval de beroepsvereniging en de beroepstitel, en een verwijzing naar de beroepsregels.

 

  1. BTW-nummer: als uw activiteit onderworpen is aan BTW, dan moet u het BTW-nummer (= BTW BE en dan het ondernemingsnummer) vermelden.

 

  1. Gedragscode: heeft uw onderneming een gedragscode ondertekend, dan moet u dat vermelden en erbij zetten waar ze te raadplegen is.

 

Uit controles blijkt dat meer dan de helft van de ondernemingen niet in orde is. Voorlopig krijgt u enkel een waarschuwing van de FOD Economie als u niet in orde bent, maar op termijn kan u er ook een boete voor krijgen.