Geen bedrijfsvoorheffing bij aanwerving van jonge werknemers?

Indien u als werkgever van plan bent om in het najaar een jonge kracht in dienst te nemen, weet dan dat er onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Deze maatregel heeft als doel te vermijden dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, terwijl de jongere geen belasting verschuldigd is omdat hij te weinig inkomsten heeft.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is, hoeft geen bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging, die aan jonge werknemers betaald wordt, ingehouden worden gedurende de maanden oktober, november en december.

  • De jonge werknemer moet voldoen aan een aantal voorwaarden vermeld in de werkloosheidsreglementering:
    • Hi mag niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn
    • Hij moet elke studie met volledig leerplan of leertijd stopgezet hebben
    • Hij moet alle activiteiten stopgezet hebben die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan opgelegd zijn;
  • De tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst moet tijdens de maand oktober, november of december aanvangen;
  • Het bedrag van de bezoldiging mag 3.025 euro belastbaar bruto per maand niet overschrijden.
  • De jongere werkte voorheen niet bij een andere werkgever.

Het is belangrijk dat alle voorwaarden collectief vervuld zijn.