Mag ik kiezen in welke taal ik mijn factuur opstel?
U heeft het vermoedelijk al meegemaakt. Een buitenlandse klant dringt aan op een Engelstalige factuur zodat hij deze kan begrijpen. U staat er verder niet bij stil en vertaalt uw factuur gewoon in het Engels. Maar mag u dat doen?
Alle individuele en collectieve contacten tussen een werkgever en een werknemer moeten gebeuren in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel is gelegen. Denk daarbij voornamelijk aan de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, de opzegbrief en zo meer. Contacten met klanten moeten daarentegen niet noodzakelijk in het Nederlands gebeuren. Deze worden immers niet aanzien als sociale betrekkingen. Dat betekent dat u in principe mag kiezen welke taal u hanteert.
Opgelet echter! Als u documenten moet opstellen die door de wet worden voorgeschreven dan moeten deze eveneens worden opgesteld in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel gelegen is. Denk daarbij aan facturen, bestelbons, ontvangstbewijzen. De taal van uw klant, de plaats waar hij gevestigd is, zijn hoedanigheid ( professioneel of particulier), doen hier dus niet ter zake.
Vermeldenswaardig is nog dat de wet betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming stelt dat gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen en vermeldingen die noodzakelijk op het etiket moeten worden opgenomen in een voor de gemiddelde consument begrijpelijke taal moeten worden opgesteld. En dat rekening houdend met het taalgebied waar de goederen aan de consument worden aangeboden.

Leave a Reply