Lancering van Private Search voor bedrijfsgegevens in de KBO

Tot nu toe kon zowat iedereen de basisgegevens van een natuurlijke of rechtspersoon die opgenomen was in de kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) raadplegen via Public Search.

De FOD Economie stelt voortaan ook de Private Search ter beschikking.

De KBO Private Search is een webtoepassing waarmee ondernemers de gegevens van hun bedrijf opgenomen in de KBO kunnen raadplegen.
De toepassing bevat volgende gegevens:
-de ondernemingsgegevens: het ondernemingsnummer, het type onderneming (d.w.z. natuurlijke of rechtspersoon), de benaming(en), het adres, de contactgegevens, algemene info, de rechtstoestand, financiële gegevens, bankrekeningen, lijst van de vestigingseenheden, de lijst met publicaties in het BS,…
-per vestigingseenheid: het vestigingsnummer, de benaming(en), het adres, de contactgegevens, het ondernemingsnummer en de benaming van de onderneming waarvan de vestigingseenheid afhangt,…

Wie krijgt toegang tot Private Search?

Enkel de titularissen van de geautoriseerde wettelijke functies binnen de ondernemingen of de gevolmachtigden kunnen de gegevens raadplegen. Bovendien moet men over een elektronische identiteitskaart of een burger-token beschikken om toegang te krijgen tot de applicatie.

De titularissen van geautoriseerde wettelijke functies binnen de onderneming kunnen bovendien een volmacht geven aan derden om eveneens toegang te hebben tot deze gegevens. Aan de hand van het volmachtformulier op de site van de FOD Economie of op www.hdp.be-rubriek Ondernemingsloket kan u dit bewerkstelligen.

Met de elektronische identiteitskaart hebt u onmiddellijk toegang tot de gegevens.
Indien u gebruik maakt van een burger-token, moet eerst de gebruiksnaam en het paswoord worden ingebracht en vervolgens het gepaste token.

Stelt u vast dat bepaalde gegevens in de KBO niet overeenstemmen met de werkelijke toestand van uw onderneming? Dan kunt u wijzigingen aanvragen. Het zijn opnieuw enkel de titularissen van de geautoriseerde wettelijke functies binnen een onderneming of hun gevolmachtigden, die deze aanpassingen kunnen aanvragen.
De medewerkers van HDP Ondernemingsloket staan in ieder geval ter uwe beschikking voor alle KBO-wijzigingen van uw bedrijfsgegevens of die van uw klanten.

Leave a Reply