Schenken via een Nederlandse notaris zonder naar Nederland te gaan

Als Belg naar de notaris gaan in Nederland is een courante praktijk. Waarom?
Omdat Belgen voor de Nederlandse notaris kunnen schenken zonder schenkingsrechten te moeten betalen.
De schenker moet dan wel nog drie jaar in leven blijven, zoniet zijn successierechten verschuldigd.
Uiteraard betaalt u ook een ereloon aan de notaris ( goed voor een bedrag van rond de 1500 euro).

Hoe moet u dit praktisch organiseren?

In principe moet u dan gewoon op een bepaalde dag samen met de mensen aan wie u een bepaald bedrag wil schenken naar Nederland gaan.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan, denkt u misschien. Met de drukke agenda’s is het vaak verre van evident om voor iedereen een passend moment te vinden. Wel, daar is een oplossing voor. In tegenstelling tot in België kan in Nederland wel via een gelegaliseerde onderhandse volmacht worden geschonken. Dat is een gewone volmacht waarbij een advocaat, een gemeente of een Belgische notaris bevestigt dat het gaat om dezelfde handtekening als diegene op de identiteitskaart. Voordeel daarvan: niet iedereen van de schenkers en begiftigden moet dan aanwezig zijn.

Leave a Reply