Binnenlandse dienstreizen

Indien werknemers in opdracht van hun werkgever binnenlandse dienstreizen moeten
maken, kan de werkgever hen een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen.
Deze forfaitaire onkostenvergoeding is fiscaal niet belastbaar, voor zover twee voorwaarden
zijn voldaan:
• de vergoeding wordt vastgesteld in functie van het aantal effectieve verplaatsingen en;
• het toegekende bedrag is niet hoger dan hetgeen de overheid aan haar personeelsleden
toekent.
Deze forfaitaire onkostenvergoeding dekt de kosten van:
• een maaltijd, indien de werknemer geen maaltijd kan nuttigen in de omgeving van de
normale werkplaats of;
• een overnachting indien hij te ver van huis is.
Vanaf 1 oktober 2010 zijn de volgende bedragen van toepassing op werknemers in de
privésector:
Functie van de werknemer Verplaatsing per kalenderdag
Van meer dan 5u. tot minder dan 8u. Van 8u. en meer Toeslag voor de nacht
Directie € 3,60 € 18,11 € 41,25
Kaderpersoneel € 3,60 € 15,18 € 38,36
Bediende/arbeider € 3,60 € 12,29 € 35,48

Leave a Reply