Nieuwe RSVZ-procedure ter preventie van sociale fraude


Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) wil de sociale fraude met fictieve aansluitingen van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid in de sector van de sociale zekerheid der zelfstandigen effectief aanpakken.
In de praktijk stelt men vast dat vooral “werkende vennoten” (die zich niet moeten inschrijven in de KBO) het statuut van zelfstandige misbruiken om een duurzaam verblijfsrecht in België te bekomen.

Een EU-burger die in België zelfstandige wenst te worden, moet zich inschrijven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) via een erkend ondernemingsloket. In vele gevallen eiste het Gemeentebestuur van de zelfstandige echter ook een attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor de inschrijving in het vreemdelingenregister. Dit attest van aansluiting volstaat momenteel niet meer.

Vanaf 1 oktober 2010 zullen de sociale verzekeringsfondsen daarom een specifiek “attest ad hoc” afleveren aan EU-burgers die zich inschrijven als zelfstandige en die een attest nodig hebben met betrekking tot hun verblijfsrecht.

 

Leave a Reply