Huurindexatie

Mensen die willen berekenen hoe de huur van een private woning mag aangepast worden : http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurindexatie/huurcalculator/index.jsp

Leave a Reply