Correctie van onvolledige aankoopfacturen stelt btw-recuperatie veilig

Hebt u de btw gerecupereerd van een aankoopfactuur die niet alle verplichte vermeldingen bevat? Dan kunt u die fout nog rechtzetten: vraag aan uw leverancier een creditnota en een nieuwe en volledige factuur. U kan dit doen tot uw btw-controleur een definitieve beslissing genomen heeft over de taxatie.

Het principe: facturen moeten volledig zijn

Onvolledige aankoopfacturen komen heel vaak voor: rekeninguittreksels, kastickets, btw-bonnetjes van een tankbeurt, … Voor de btw-administratie zijn die bewijsmiddelen onvoldoende. Alleen een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat, geeft recht op btw-recuperatie. In alle andere gevallen mag de controleur beslissen dat u de gerecupereerde btw moet terugbetalen.

De oplossing: snel corrigeren

Ontdekt de btw-controleur een onvolledige factuur in uw boekhouding? Neem dan meteen contact op met uw leverancier en met uw boekhouder:

  • Vraag een creditnota voor de onvolledige factuur.
  • Vraag een nieuwe factuur met alle juiste gegevens erop.

 

 

Bron : http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsZFfisc_nl/6338CF9D516904F2C125783F00455116?OpenDocument&lang=nl

 

Leave a Reply