Nieuwe berekening VAA personenwagen

In uitvoering van de begroting wordt de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2010 is het belastbaar voordeel niet langer afhankelijk van de fiscale PK, maar wel van de CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt.
1. Forfaitaire kilometers De huidige forfaitaire kilometers voor persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen blijven behouden. Deze huidige forfaitaire kilometers zijn 5.000 km op jaarbasis wanneer de afstand woon-werk niet meer dan 25 km bedraagt en 7.500 km op jaarbasis wanneer de afstand woon-werk meer dan 25 km bedraagt.
2. CO2-uitstootHet belastbaar voordeel is dan gelijk aan de forfaitaire kilometers vermenigvuldigd met de CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt.
3. CO2-coëfficiënt De CO2-coëfficiënt bedraagt:
0,00210 EUR per gram CO2 voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; 0,00230 EUR per gram CO2 voor voertuigen met dieselmotor.De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen (D.I.V.) worden:
indien ze worden aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO2-uitstootgehalte van 205 g/km; en indien ze worden aangedreven door een dieselmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO2-uitstootgehalte van 195 g/km.Voor de vaststelling van het voordeel:
mag het aantal kilometers voor een jaar evenwel niet lager zijn dan 5.000 km;
en per weerhouden kilometer mag het voordeel niet lager zijn dan 0,10 EUR.

Elk jaar op 1 januari (en dit voor het eerst op 1 januari 2011) worden de twee CO2-coëfficiënten aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Opgelet: De huidige bedragen van de CO2-coëfficiënt zijn gebaseerd op een ontwerp KB dat pas definitief wordt na publicatie in het Staatsblad. Van zodra deze publicatie voorhanden is, brengen wij u hiervan op de hoogte.
4. Voorbeeld
Een werknemer krijgt een Peugeot 206, 5 deuren, 1,4 HDI+ (diesel) ter beschikking gesteld van zijn werkgever. Volgens de CO2-gids (te raadplegen op de website van de FOD Volksgezondheid https://portal.health.fgov.be/ heeft een dergelijke auto een CO2-uitstoot van 110 gram per kilometer.

De afstand woon-werk bedraagt voor betrokken werknemer 30 kilometer. Hierdoor zal het forfait van 7.500 km worden toegepast.

Berekening voordeel alle aard:
110 x 0,0023 EUR per gram CO2 x 7.500 km = 1.875 EUR op jaarbasis en 156,25 EUR op maandbasis.

Leave a Reply