Minder doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Vanaf 1 augustus 2015 kan je als startende onderneming een vermindering van de bedrijfsvoorheffing krijgen. Werkgevers kunnen 4 jaar of 48 maanden een vrijstelling van een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing bekomen.

Wie komt in aanmerking?

Om als werkgever deze maatregel te kunnen genieten, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn:

  • maximaal 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • een KMO of microvennootschap zijn, of een natuurlijk persoon die aan dezelfde voorwaarden voldoet
  • vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5/12/68 betreffende de cao’s en de PC’s;