Aanpassing kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2015 daalt het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding van € 0,3468 naar € 0,3412 per kilometer. U betaalt deze kilometervergoeding wanneer uw medewerkers hun eigen wagen gebruiken voor het werk.

Deze kostenvergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen of aan belastingen voor zover de vergoeding de werkelijke kosten dekt.

Hoe betaalt u deze kilometervergoeding?
U kan kiezen hoe u deze kosten terugbetaalt: ofwel betaalt u het juiste bedrag terug aan de hand van bewijsstukken van uw medewerker, ofwel kent u een forfaitair bedrag toe. Dit forfaitair bedrag kan u zelf bepalen en hoeft u niet te verantwoorden als u maximaal het bedrag neemt dat de overheid voor zijn ambtenaren hiervoor heeft vastgelegd, dus maximaal € 0,3412/km.