Interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Het Staatsbald van vandaag publiceert een mededeling van de FOD Financiën dd.27.01.2017 over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Voor het eerste semester 2017, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties: 8 %.