Moet ik mijn advocaat betalen als de rechtszaak in mijn nadeel uitdraait?

Moet ik mijn advocaat betalen als de rechtszaak in mijn nadeel uitdraait?

U doet beroep op de diensten van een advocaat voor het verdedigen van uw belangen voor de rechtbank. In het vonnis van de rechter wordt u in het ongelijk gesteld, hoewel u deze zaak volgens andere bronnen gemakkelijk had kunnen winnen. Kan u de vordering van een advocaat dan betwisten?

Het ereloon van een advocaat kan hoog oplopen volgens een afgesproken formule. De berekening kan gebeuren volgens een uurtarief, een vast bedrag of via een jaarcontract. Indien u niet op voorhand weet hoeveel het ereloon zal bedragen, kan u later voor verassingen komen te staan.

Als u het niet eens bent met de opgestelde factuur van uw advocaat, kan u hem of haar steeds verzoeken om een detail van het aangerekende ereloon te geven. Net zoals in het handelsverkeer zal een advocaat zijn kosten moeten kunnen rechtvaardigen. Hij kan niet zomaar kosten aanrekenen zonder dat hiervoor prestaties werden verleend. U zal er wel rekening mee moeten houden dat een advocaat met een grote reputatie hogere tarieven zal hanteren.

In geval van discussie kan u de stafhouder contacteren van de lokale Orde van advocaten waartoe uw advocaat behoort. Via de stafhouder kan u vragen dat het ereloon van de advocaat wordt gecontroleerd op onregelmatigheden of overdreven kosten. Door deze taxatie zou uw advocaat wel een slechte naam kunnen krijgen binnen de advocatuur. U kan uw advocaat dan ook eerst waarschuwen van uw voornemen om dit te doen. Doordat de stafhouder zelf ook een advocaat is, moet u er wel rekening mee houden dat er enkele in het geval van een manifest overdreven aanrekening zal worden opgetreden.

Of u het proces uiteindelijk wint of verliest, doet geen afbreuk aan de opeisbaarheid van het ereloon van uw advocaat. Dat de uitkomst van de zaak in uw nadeel wordt beslecht, zal u niet kunnen inroepen om het ereloon van uw advocaat te betwisten. U mag dat zelfs niet met uw advocaat afspreken. U mag dat zelfs niet met uw advocaat afspreken. Het principe ‘no cure no pay’, zoals dat in bepaalde andere landen wel geldt, is in België niet van toepassing.

Ten aanzien van de grond van de zaak moet uw advocaat alle middelen gebruiken die hij voorhanden heeft. Hij kan u echter geen garantie geven op een bepaalde uitkomst. De rechter doet uitspraak rekening houdende met de argumenten van alle partijen.

Voor de fouten die uw advocaat maakt bij de behandeling van de zaak kan uw advocaat wel aansprakelijk zijn. Het respecteren van de proceduretermijnen procedureregels moet uw advocaat steeds in acht nemen. De schade die u hieruit zou lijden kan u verhalen op uw advocaat. Een verjaringstermijn van vijf jaar is wel van toepassing op deze vordering.

We kunnen u tenslotte aanraden om in de loop van het proces regelmatig aan uw advocaat te vragen welke prestaties reeds werden geleverd en welk bedrag hiervoor betaald moet worden. Op deze manier heeft u een beter overzicht van de gelden die u voor uw advocaat zal moeten vrijmaken.