Wat verandert er in 2017? De fiscale maatregelen

Fiscaal vriendelijk geld uit een vennootschap halen wordt moeilijker

Via allerlei constructies proberen nogal wat zelfstandigen met een vennootschap de roerende voorheffing, die sinds 1 januari 30% bedraagt en die ze zouden moeten betalen als ze zichzelf een dividend uitkeren, te vermijden. Eén van de gebruikte constructies is de zogenoemde interne meerwaarde waarbij de zaakvoerder de aandelen van zijn werkvennootschap, waarin de winst zit, verkoopt aan een holdingvennootschap waarvan hij ook aandeelhouder is of wordt. De meerwaarde die de zaakvoerder op zijn aandelen realiseerde bij de overgang van de werkvennootschap naar de holdingvennootschap is zo goed als niet belastbaar, terwijl de holdingvennootschap de winst belastingvrij aan de zaakvoerder kan uitkeren. Deze techniek van de interne meerwaarde wordt sinds 1 januari strenger gecontroleerd.

Roerende voorheffing stijgt

De roerende voorheffing wordt opnieuw verhoogd van 27 naar 30%. Op 10 jaar tijd is deze belasting verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd op 15%, die bovendien enkel betaald moet worden door wie meer dan € 1.880,00 aan rente- inkomsten heeft. (volledig overzicht).

http://www.practicali.be/blog/verhoogde-roerende-voorheffing-vanaf-1-januari-2017

Beurstaks wordt uitgebreid

De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer. De regering verdubbelt ook de maximumbedragen van de beurstaks.

Belastingkrediet voor alle zelfstandigen

Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, zoals bakkers, slagers, kappers, café-uitbaters, kunnen sinds januari 2017 genieten van het belastingkrediet voor lage activiteitinkomsten net als zelfstandigen met een ander belastingstelsel. Tot en met 2016 hadden zelfstandigen geen recht op het belastingkrediet als zij voor een forfaitair belastingstelsel opteerden. Ook wie forfaitair wordt belast en een laag activiteiteninkomen geniet, heeft nu recht op een belastingkrediet van maximum € 670,00

Speculatietaks verdwijnt

Wie na 1 januari 2017 zijn aandelen verkoopt, zal geen speculatietaks meer moeten betalen. Die taks lag al langer onder vuur, onder meer omdat de inkomsten tegenvallen.

Werkgevers betalen meer voor bedrijfswagens met tankkaart

Werkgevers die werknemers een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stellen, zullen daar meer voor moeten betalen. De verhoging van het werkgeversgedeelte van het voordeel alle aard stijgt voor deze bedrijfswagens van 17 naar 40%. Voor de werknemers heeft deze maatregel geen gevolgen.

Inkomsten uit innovatie fiscaal aftrekbaar

De octrooi- aftrek is vervangen door een nieuw systeem, waarbij de aftrek niet langer gebaseerd is op bruto-inkomsten die ondernemingen uit hun octrooi- activiteit halen, maar wel op de netto- inkomsten. De aftrekbaarheid is ook verhoogd van 80 naar 85% en de ongebruikte aftrek kan ook overgedragen worden naar volgend jaar. Goed om te weten: de aftrek geldt niet alleen meer voor inkomsten uit octrooien en beschermingscertificaten, maar ook voor inkomsten uit kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- of marktexclusiviteit en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. Komen ook in aanmerking voor zo’n aftrek: schadevergoedingen wegens schending of vervreemding van de intellectuele eigendomsrechten.

Stijging revalorisatiecoëfficiënt KI

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (KI) voor aanslagjaar 2017 bedraagt 4,31 in plaats van 4,23 voor het aanslagjaar 2016.

Geen forfaitaire regeling meer voor gebruikers van GKS

Btw-plichtige die verplicht zijn het geregistreerd kassasysteem (GKS) te gebruiken of dat vrijwillig gebruiken, kunnen sinds 2017 geen gebruik meer maken van de regeling waarbij de omzet forfaitair wordt bepaald. De forfaitaire vaststelling van de omzet valt weg aangezien het gebruik van de GKS toelaat de omzet nauwkeurig vast te stellen.

Bron: NSZ 2017 nr. 2 16/01/2017