Waarom betaal je vennootschapsbijdrage?

Wat krijg je ervoor terug?

In tegenstelling tot de sociale bijdragen geeft de vennootschapsbijdrage je geen extra voordelen.

Wat koop je er dan wel mee? Op het eerste zicht niet veel. Hoewel? Met de opbrengst van de vennootschapsbijdragen bouwt de overheid aan een beter sociaal statuut voor zelfstandigen.

Klinkt dat ver van je bed? Werp dan even een blik op onderstaande recente beslissingen. Het budget dat daarvoor werd vrijgemaakt, vloeit deels voort uit de opbrengsten van de vennootschapsbijdragen.

  • Vanaf 1 augustus 2016 wordt het minimumpensioen voor zelfstandigen volledig gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Het minimaal gezinspensioen was al eerder gelijkgesteld, nu volgen ook het minimale alleenstaandenpensioen en het overlevingspensioen.
  • Momenteel ligt er een plan op de regeringstafel om de moederschapsrust voor zelfstandige vrouwen op te trekken tot 12 weken. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Wat en wanneer draag je bij?

Hoeveel je betaalt is afhankelijk van het balanstotaal van het afgesloten boekjaar van je vennootschap. Het gaat dus om een wettelijk vastgelegd bedrag, ongeacht je sociaal verzekeringsfonds.

 

Balanstotaal 2013 Vennootschapsbijdrage 2015
Kleiner dan 646.787,86 euro 347,50 euro
Groter dan 646.787,86 euro 868,00 euro

Wanneer je precies bijdraagt hangt af van de oprichtingsdatum.

  • Heb je een bestaande vennootschap of werd je vennootschap opgericht voor 1 april, dan betaal je de bijdrage voor 30 juni.
  • Werd je vennootschap opgericht op 1 april of later, dan betaal je de bijdrage uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van je vennootschap.

Vergeet niet: als zelfstandige met een vennootschap geniet je ook van tal van fiscale voordelen. Die wegen veel zwaarder door dan de beperkte som van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage.

Wie kan een vrijstelling aanvragen?

Sommige bedrijven zijn vrijgesteld van betaling. Grosso modo gaat het om ‘startende’ of ‘slapende’ bedrijven.

Startend bedrijf?

Als startende vennootschap kom je in aanmerking voor een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage tijdens de eerste drie jaar, als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • Je vennootschap moet een personenvennootschap zijn. Is je vennootschap een naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap op aandelen of een vennootschap die haar maatschappelijke zetel niet in België heeft, dan kan je geen vrijstelling aanvragen.
  • Je vennootschap moet geregistreerd zijn als commerciële onderneming of ambachtsonderneming in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
  • De zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten mogen tijdens de 10 jaar die voorafging aan de oprichting van de vennootschap, niet langer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit uitgeoefend hebben.

Slapend bedrijf?

Als je vennootschap gedurende een volledig kalenderjaar niet actief is geweest, kan je op basis van een attest van non-activiteit een vrijstelling bekomen. Dit attest vraag je aan bij de Federale Overheidsdienst Financiën (controle vennootschappen).

 

Naast de vennootschapsbijdrage betaal je als ondernemer ook sociale bijdragen. Daarmee bouw je wel individuele sociale rechten op. Deze blogpost en infografiek zetten al je rechten op een rij.

 

Bron : http://blog.xerius.be/zelfstandigen/zelfstandige/waarom-betaal-je-vennootschapsbijdrage?utm_campaign=Communicatie+partners+-+BKH+%26+Accountants&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=42188676&_hsenc=p2ANqtz-8AaTErET3wOVVG0oBX5xFPsmIR7dslnSElZ3vxX2LjGxTHa_9ellr_YvZt9dg4LTUv8XX-O0-F5-fWtdjRvBv-aNPzbA&_hsmi=42188676