Is een dagschotel een aftrekbare beroepskost?

Is een dagschotel een aftrekbare beroepskost?

Uw zaak is niet aan uw woning gelegen, maar bijv. in een winkelstraat in een stad. Over de middag heeft u geen tijd om thuis te gaan eten en gaat u lunchen in de buurt van uw zaak. Is die lunch dan aftrekbaar, ook als u alleen gaat eten?

PRINCIPE

In principe aanvaardt de fiscus niet dat u de kosten van uw maaltijden als beroepskosten in aftrek neemt. Iedereen moet immers eten. Uw uitgaven voor uw eigen maaltijden zijn daarom normaal gezien kosten van persoonlijke aard en die zijn niet aftrekbaar.

Soms toch aftrekbaar?

Sommige rechters delen het standpunt van de fiscus en weigeren dus altijd de aftrek van persoonlijke maaltijdkosten. Er zijn echter ook rechters die minder strikt zijn en wel de aftrek aanvaarden van zulke kosten, tenminste als u kunt aantonen dat er een verband is met uw werk.

 

WAT KUNNEN WE U AANRADEN? AFTREKKEN OF NIET?

Het verband van de maaltijdkosten met uw werk moet zijn dat u deze kosten niet zou maken als u dat werk niet zou doen. Concreet gaat het dan om de kosten van uw lunches die u buitenshuis neemt omdat u ’s middags niet de tijd heeft om thuis te gaan eten.

Wilt u ook, maar enige kans maken op succes, dan moet u kunnen aantonen, aan de hand van uw beschikbare tijd ’s middags, de afstand tussen uw werk en thuis en eventueel ook de drukte van het verkeer, dat het niet mogelijk is om thuis te gaan eten. Is uw zaak in of vlakbij uw woning, dan gaat dit dus niet op.

TIP

U houdt het best tickets bij. U moet immers de realiteit van de kosten bewijzen. Een forfaitaire aftrek van de maaltijdkosten wordt normaal gezien niet aanvaard.

HOEVEEL IS DAN AFTREKBAAR?

De aftrek van de volledige maaltijdkosten wordt niet aanvaard. De maaltijdkosten die u anders ook zou moeten maken, worden beschouwd als privékosten en komen dus niet voor aftrek in aanmerking. Enkel wat u extra betaalt als gevolg van uw beroepsactiviteit kan u aftrekken als beroepskosten.

TIP

U kunt de meerkosten bijv.  berekenen door de gemiddelde kostprijs van de maaltijden buitenshuis forfaitair te verminderen met 4.91 euro. Dat is immers het bedrag dat de fiscus zelf aanvaardt als kostprijs van een zogenaamde sociale hoofdmaaltijd in een bedrijfsrestaurant. Uiteraard overdrijft u het best niet met de kostprijs van uw middagmalen die u alleen verorbert als u die fiscaal in mindering wil brengen.

69 PROCENT? De aftrek van het beroepsmatig deel van de kosten moet beperkt worden. Het gaat hier tot 69 procent.