Zomerakkoord: Vanaf januari mogelijkheid om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen

In het kader van het zomerakkoord werd door de regering een opvallende maatregel genomen. Nieuwe professionele contracten van onroerende verhuur kunnen vanaf 1 januari 2018 optioneel aan btw onderworpen worden.

Hoe is de situatie op dit moment?

De Europese btw-richtlijn stelt de verhuur van onroerende goederen in principe vrij van btw. Daarop zijn echter vier uitzonderingen:

  • Het verstrekken van accommodatie (hoteldiensten, verhuur van vakantiekampen, terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen)
  • Verhuur van parkeerruimte voor voertuigen
  • Verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
  • Verhuur van safeloketten

De Belgische wetgever voegde daar nog drie uitzonderingen aan toe:

  • Verhuur van bergruimte voor het opslaan van goederen
  • Terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens
  • Onroerende financiële verhuur

Europa gaf de lidstaten ook de mogelijkheid om aan de belastingplichtigen het recht te verlenen btw te heffen op de verhuur en verpachting van onroerende goederen, maar België had dat tot nu toe nog niet in haar btw-wetgeving voorzien. Dat verandert vanaf volgend jaar.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?

Vanaf 1 januari 2018 kan een eigenaar/verhuurder ervoor kiezen om een nieuw professioneel contract van onroerende verhuur aan btw te onderwerpen.

Wat betekent dit voor jouw klant?

Tot op heden zorgde de vrijstelling van btw ervoor dat de btw die een eigenaar/verhuurder op de aankoop, onderhoud of constructiekosten betaalde, niet aftrekbaar was. Op die manier vormde de btw een kost die hoog kon oplopen.

Indien jouw klant er vanaf 1 januari voor kiest om de verhuur van onroerende goederen aan btw te onderwerpen, zal hij de btw op de aankoop- of constructiekosten in aftrek kunnen brengen. Wanneer, bovendien, ook de btw-plichtige huurder volledig recht heeft op aftrek van de btw aangerekend over de huurvergoedingen, vormt de btw voor geen van beide partijen een kost.

Details over de toepassingsvoorwaarden en – modaliteiten zijn voorlopig nog niet bekend. Het is dus nog even afwachten hoe dit optioneel stelsel er concreet uit zal zien. De verdere evoluties volgen we vanzelfsprekend voor je op.

Deze maatregel is slechts een van de vele die vastgelegd werden in het zomerakkoord. Benieuwd naar wat er verder nog meer beslist werd met betrekking tot de sociale zekerheid van de zelfstandigen?

Bron : Zenitonews