Hoe zit dat fiscaal met een lening die u van uw ouders krijgt?

U wilt een zaak beginnen en uw ouders lenen u daarvoor het nodige geld. Zijn de intresten die u hen daarop betaald voor u dan aftrekbaar en hoe worden uw ouders daarop belast?

Wat met de intresten?

Als de lening dient voor uw beroepsactiviteiten, dan zijn de intresten aftrekbare beroepskosten. Het feit dat er een familieband is tussen de lener en de ontlener is fiscaal niet van belang.

LET WEL: de intresten zijn maar aftrekbaar voor zover ze niet hoger zijn dan de zogenaamde marktrente. U houdt zich dus het best aan een intrestvoet die de bank op een gelijkaardig krediet zou rekenen.

Hoe belast bij uw ouders?

Uw ouders staan u de lening niet toe in de uitoefening van hun beroep, maar als particulier. De intresten zijn daarom voor hen geen beroepsinkomsten, maar roerende inkomsten. Zij moeten dus op de intresten 30 procent roerende voorheffing betalen, die door u ingehouden moet worden en waarvoor u een aangifte moet indienen. U betaalt dus m.a.w. aan uw ouders slechts 70% van de intresten. Uw ouders moeten in jun privéaangifte wel de intresten niet meer vermelden, want de roerende voorheffing is ‘bevrijdend’

Welke mogelijke fiscale voordelen?

Federaal:

Op federaal vlak bestaat er sinds 2015 een vrijstelling van roerende voorheffing voor startersleningen, maar dan wel alleen voor leningen die toegestaan zijn via een zogenaamd crowdfundingplatform. Een rechtstreekse lening die u van uw ouders krijgt, komt dus niet in aanmerking voor dit fiscaal voordeel.

Vlaanderen:

Daar geniet u een fiscaal voordeel voor een zogenaamde win- winlening. Uw ouders kunnen u binnen dat kader tot € 50.000 uitlenen en u kunt tot € 200.000 ontlenen. De belangrijkste voorwaarden zijn een looptijd van 8 jaar en een intrestvoet tussen de 1 en 2% voor 2017. Het fiscaal voordeel voor hen is dat zij een zogenaamd belastingkrediet krijgen ( een belastingbesparing via hun privéaangifte van 2,5% van de gemiddelde stand van het nog openstaande leenkapitaal op 1 januari en 31 december.

 

TIP: Mocht u de lening op een bepaald moment niet kunnen terugbetalen, hebben uw ouders recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% op het definitief verloren gegane kapitaal.

 

Bron: NSZ nr. 16