Veel winst en toch geen geld hebben… Het kan perfect

Veel winst en toch geen geld hebben… Het kan perfect

Uit de jaarrekening over 2016 blijkt dat uw vennootschap een zogenaamde overgedragen winst heeft van 50.000 euro, maar op haar bankrekening staat hoop en al 7.000 euro. Kan dat wel? Waar is de rest van dat geld dan naartoe?

Wat is die overgedragen winst?

De overgedragen winst hangt samen met wat er met de winst gebeurt. Als uw vennootschap tijdens een bepaald boekjaar winst gemaakt heeft, moet op de jaarvergadering beslist worden wat er met die winst zal gebeuren.

Wat kan er beslist worden op die algemene vergadering? Eigenlijk alleen of die winst uitgekeerd zal worden of niet. ‘Uitkeren’ gebeurt dan in de vorm van een dividend of een tantième en ‘ niet uitkeren’ komt er dan op neer dat die winst toegevoegd wordt aan de reserves ofwel overgedragen wordt naar het volgende boekjaar, bijvoorbeeld om een investering mee te betalen. Uiteraard is een combinatie van beide, dus deels uitkeren en deels niet, ook mogelijk.

Winst is geld, maar blijf het niet!

Winst is geld, maar in de mate waarin dat geld gebruikt wordt om bijv. investeringen te doen of een schuld af te betalen, krijgt die winst een andere hoedanigheid.

Voorbeeld: u heeft goederen gekocht voor 1000 euro en verkocht voor 1400 euro. Zolang u niets doet met uw 400 aan winst, zal die 400 euro effectief op de rekening staan. Koopt u met die 400 euro echter een nieuwe printer die u afschrijft op vijf jaar, dan is uw cash wel tot nul gedaald, maar uw winst niet. Die daalt immers enkel met de afschrijving van 20 procent. U heeft dan m.a.w. nog altijd een winst van 320 euro, maar op uw bankrekening staat niets meer.

Kijk op de linkerzijde van uw balans. Dat is de zogenaamde activazijde en daar staat m.a.w. alles wat uw vennootschap bezit. De printer uit ons voorbeeld zal daar dus ook op te vinden zijn, met name onder de ‘materiële vaste activa’ en dat voor een bedrag van 320 euro. Het geld dat effectief op uw bankrekening staat, vindt u in principe terug onder de ‘ liquide middelen’. Had u die printer in dit voorbeeld dus niet gekocht, dan had er 400 euro gestaan bij de liquide middelen en niet bij de vaste activa.

Kijk nu ook op de rechterzijde van uw balans. Daar staan in feite de schulden van uw vennootschap. Zijn die gedaald, dan zijn er dus leningen afbetaald ( al dan niet volledig) en dat is uiteraard een goed teken. Ook dat doet de winst echter niet dalen. Betaalt u met die 400 euro dus een lening af, dan blijft uw winst gewoon op 400 euro staan, maar uw bankrekening is dan wel leeg.

Alleen winst waarmee u niets doet, blijft op uw rekening staan. Zodra u uw winst gebruikt om te investeren en/of schulden af te betalen, is uw geld wel op, maar uw winst daarom nog niet. U heeft immers omgezet in ‘activa’ en/of lagere schuldgraad. Veel winst hebben én geen geld kan dus perfect.