Gespreide taxatie van meerwaarde op materiële vaste activa:

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij de verkoop/ het vervreemden van een investering, is deze meerwaarde belastbaar.

Voorbeeld: De vennootschap koopt in 2011 een lichte vrachtwagen aan en schrijft deze af over 5 jaar. In 2016 wordt de wagen verkocht voor € 2000. De wagen is reeds volledig afgeschreven en de meerwaarde is € 2000. In aanslagjaar 2017 zou de volledige meerwaarde belast worden. Tenzij men kiest voor gespreide taxatie.

Voorwaarden:

  • De volledige ontvangen verkoopprijs moet herbelegd worden in een nieuwe investering
  • De investeringen moeten minstens 5 jaar als vaste activa in de vennootschap zitten
  • De investering moet afschrijfbaar zijn
  • Formulier 276K moet bij de aangifte vennootschapsbelasting gevoegd worden

Gedwongen meerwaarde:

Bij een gedwongen meerwaarde heeft de onderneming zelf geen inspraak: De meerwaarde ontstaat door een schadegeval, onteigening of opeising door de overheid.

Als men een gedwongen meerwaarde heeft is er een termijn van drie jaar vanaf het einde van het boekjaar waarin de meerwaarde werd ontvangen om de meerwaarde te herbeleggen.

 

Vrijwillige meerwaarde:

Voor de gespreide taxatie van de meerwaarde heeft de belastingplichtige de keuze. Als hij niet herbelegt dan wordt de meerwaarde in een keer belast aan het einde van het boekjaar waarin de realisatie plaatsvond.

Indien hij wel wenst gebruikt te maken van de gespreide taxatie dient de volledige verkoopprijs van de investering herbelegt te worden binnen de drie jaar te tellen vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de investering werd verkocht.

Als de vennootschap kiest om te herbeleggen in een onroerend goed, vliegtuig of vaartuig dan zal de termijn verlengd worden tot vijf jaar. Ook hier te tellen vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de investering werd verkocht.

Voorbeeld: U koopt een winkelwagen aan voor €50.000. In 2016 is de restwaarde van deze wagen nog € 20.000. In november 2016 brandt deze volledig uit. U krijgt in december 2016 van de verzekering een schadevergoeding van € 30.000. De meerwaarde is €10.000.  Wanneer u voor minimum € 30.000 opnieuw investeert, wordt de meerwaarde van €10.000 gespreid getaxeerd. Dit evenredig met de afschrijving van uw nieuwe investering.