Nieuwe belastingregeling voor deeleconomie van toepassing vanaf de belastingaangifte aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

Meer en meer particulieren zijn actief in het domein van de deeleconomie.

Een nieuwe belastingregeling biedt elektronische platformen de mogelijkheid om een erkenning te vragen. Die erkenning maakt het mogelijk dat particulieren die hun diensten in het kader van de deeleconomie aanbieden via dat erkend platform, recht kunnen hebben op een gunstig belastingstelsel.

In januari 2017 werden de reglementaire bepalingen goedgekeurd die toelaten de platformen te erkennen. In februari ontvingen we de eerste erkenningsaanvragen. We zullen de lijst van de erkende platformen op onze site publiceren.

Het nieuwe belastingregime geldt enkel voor de inkomsten betaald door de platformen vanaf de datum van hun erkenning. Die erkenning zal ten vroegste in 2017 worden toegekend.

Dat betekent dat de personen die inkomsten verkrijgen via erkende platformen, deze inkomsten voor de eerste keer in hun aangifte van het aanslagjaar 2018 (inkomsten van het jaar 2017) zullen moeten vermelden in de daartoe bestemde rubriek.