Wanneer krijg ik geld terug van de belastingen?

Nadat de fiscus uw aangifte ontvangen en gecontroleerd heeft, berekenen zij uw belastingen. Daarna versturen ze een ‘aanslagbiljet’ (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd). Daarin kan u het bedrag lezen dat u moet betalen of dat u zal terugkrijgen. Helaas kan de fiscus u geen exacte datum meedelen wanneer het aanslagbiljet zal worden overgemaakt.

De datum hangt namelijk af van verschillende factoren: de indieningsdatum van de aangifte, eventuele controle van de gegevens, de wijze van indiening van de aangifte ( op papier of via taks-on-web)…

Het kan tot 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de aangifte moet worden ingediend duren voordat u het aanslagbiljet ontvangt. Dus u kan voor de inkomsten van 2015 die u heeft aangegeven in 2016 een aanslagbiljet ontvangen tot 30/06/2017.

Wat moet ik doen als ik een fout opmerk in het aanslagbiljet.

Contacteer uw belastingkantoor ( via de contactgegevens op uw aanslagbiljet). Indien nodig kan u eveneens een bezwaar indienen. Hiervoor vindt u alle informatie op uw aanslagbiljet onder de categorie ‘wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de belastingaanslag’.

Hoe kan ik weten of mijn aanslagbiljet werd verstuurd?

U kunt zelf nagaan of de fiscus uw aanslagbiljet al verstuurde. Uw aanslagbiljet wordt namelijk automatisch toegevoegd aan uw online dossier in MyMinfin (www.myminfin.be). Het aanslagbiljet kunt u als volgt raadplegen:

  • Klik op ‘Meld u aan’
  • Meld u aan via uw e-ID of uw token
  • Klik bij ‘mijn documenten’ op ‘mijn aanslagbiljet( belastingberekening) raadplegen’

Als u uw laatste aanslagbiljet niet vindt, betekent dit dat het nog niet werd opgemaakt. Daarentegen kan de fiscus niet zeggen wanneer het aanslagbiljet zal worden verstuurd. De fiscus zal niet elk jaar uw aanslagbiljet in dezelfde periode versturen. De verzendingsdatum van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen.

Ik krijg geld terug dus zal ik het aanslagbiljet later krijgen dan wanneer ik had moeten betalen.

Vaak wordt gedacht dat u langer moet wachten wanneer u geld terugkrijgt dan wanneer u geld moet opleggen. Dat is niet het geval. Daarentegen worden wel de aangiften ingediend via taks-on-web sneller verwerkt dan de papieren aangiften.

Kan ik mijn aanslagbiljet op een elektronische manier ontvangen?

Ja via zoomit of via MyMinfin

Bewaartermijn

U moet uw aanslagbiljet, net zoals al uw andere fiscale bewijzen, 7 jaar bijhouden.

 

Bron: NSZ nr. 5 – 51e jaargang