Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging bedrijfsvoertuigen

Sinds het aanslagjaar 2010 kunnen KMO’s en zelfstandigen tijdens het jaar waarin ze investeringen doen voor de beveiliging van hun bedrijfsvoertuigen hun belastbare basis verminderen met een bepaald percentage van die investeringen.

 

Voor het aanslagjaar 2010 bedraagt dat percentage 22,5 %, voor aanslagjaar 2011 is dat 20,5%. Het KB van 14/12/2010 voorziet welke investeringen in aanmerking komen voor deze verhoogde investeringsaftrek.

 

Het zijn investeringen in materiaal dat misdadigers detecteert, verhindert of vertraagt, of hun vlucht na het plegen van een strafbaar feit vertraagt :

 

1) immobilisatiesystemen die het starten van het bedrijfsvoertuig beletten,

2) alarmsystemen die de inbraak of geweldsuitoefening in het bedrijfsvoertuig detecteren,

3) alarmsystemen die doorde chauffeur van het bedrijfsvoertuig kunnen worden ingeschakeld bij het opmerken van een poging tot inbraak of geweldpleging,

4) nadiefstalsystemen die erop gericht zijn te verhinderen dat een gestolen voertuig verdwijnt of die een gestolen bedrijfsvoertuig kunnen positioneren en volgen,

5) sloten en andere beveiligingssystemen die de toegang tot het bedrijfsvoertuig verhinderen of vertragen. De installateur moet hiervoor een verklaring afleggen waarin hij bevestigt dat a) het geplaatste materieel het stelen van het bedrijfsvoertuig beoogt te verhinderen of te vertragen en b) het geplaatste materieel een slot of een ander beveiligingssysteem is dat op het bedrijfsvoertuig wordt geplaatst.

Punt 1-4 dient te worden gecertificeerd volgens het kwaliteitslabel Incert of een gelijkaardige kwaliteitsnorm. De installateur moet een verklaring in die zin opstellen.

 

 

Leave a Reply