Circulaire betreffende de maximaal aftrekbare bijdrage voor het jaar 2011

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen (VAPZ) zijn aftrekbare beroepskosten als zij niet hoger zijn dan bepaalde maxima, en voor zover de aangeslotene tijdens het desbetreffende jaar effectief en volledig de bijdragen heeft betaald die hij verschuldigd is krachtens het sociaal statuut der zelfstandigen.

Concreet betekent dit dat het maximaal aftrekbaar bedrag voor pensioenovereenkomsten waaraan geen solidariteitsstelsel is verbonden 8,17% bedraagt van het inkomen waarop de sociale bijdrage wordt berekend (1), met een absoluut maximum van 2.852,89 EUR voor de bijdragen van 2011.

Voor pensioenovereenkomsten waaraan een solidariteitsstelsel is verbonden bedraagt dit maximaal aftrekbaar bedrag 9,4% van het inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend (1), met een absoluut maximum van 3.282,39 EUR voor de bijdragen van 2011.

(1) In de regel is dit het netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden, vermenigvuldigd met de breuk 472,30/448,19 voor de sociale bijdragen van 2011.

 

Leave a Reply