Vennootschapsbelasting op negen jaar tijd bijna gehalveerd

We gaan even toelichting geven bij een artikel die vandaag in “De Standaard” verscheen : Vennootschapsbelasting op negen jaar tijd bijna gehalveerd

Laten we beginnen bij het begin.

19,9 halveren is 11,8. 19,9 halveren lijkt me eerder 9,95, en niet 11,8. 11,8 is eerder 59%. Ik vermoed dat de dramatiek van “gehalveerd” in dit artikel beter zal geweest zijn dan “met 40%” gedaald. Want daar gaat het om. Procentueel gedaald. Zoals het artikel vermeldt, de absolute cijfers zijn inderdaad gestegen. Hoe komt dat dan? Die discrepantie tussen de cijfers van 2001 en 2009? Meneer Van der Maelen beweert het antwoord gevonden te hebben, “de notionele intrestaftrek”. Wellicht zal dit na de zomer ook als de enige oorzaak uit de bus komen waarom er geen regering komt in België, of waarom er deze week een zware storm over ons land trok. Maar niets is minder waar. Spijtig genoeg toont onze self-proclaimed fiscalist enkel aan dat een regering zonder zijn partij het bij het rechte eind had. We lezen en schrijven 24 december 2002, er wordt een wet gestemd (publicatie BS 31/12/2002 (echt!)). Een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting, met als belangrijkste factor : de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Het normaal tarief gaat van 40,17% (inclusief crisisbijdrage (zelfs al was er dan geen crisis)) naar 33,99%. Daarnaast zien we enkele aftrekken die verloren gaan, of andere zaken die belastbaar worden :

1) liquidatiebonus 10%
2) afschrijvingen pro-rata temporis voor de grote bedrijven en bijkomende kosten volgen de afschrijving van de hoofdzaak
3) aanpassing voorwaarden DBI-aftrek
4) gewestelijke belastingen zijn niet langer fiscaal aftrekbaar
5) taxatie van abnormale en goedgunstige voordelen
6) afschaffing van het verlaagd tarief voor buitenlandse inkomsten.

Bijkomend is er de invoering van de “vrijgestelde investeringsreserve”. Een cadeau! Bedrijven die investeren in België, die krijgen een korting van de Belgische overheid van belastingen. Tot 18750,00 €, peanuts dus. Om de een of andere reden is dat opeens moeten verdwijnen voor een systeem genaamd “notionele intrestaftrek”.

De regering Verhofstad wou onze tarieven gelijk zetten met die van de ons omringende landen om de concurrentiepositie tov die landen te verbeteren. De kostprijs ervan moest minstens neutraal blijven. 9 jaar later zien we dat die landen ondertussen ook een verlaging hebben doorgevoerd, en dat er geen kat meer in België investeert.

Eerder ( 20 juni ll.)pleitte de heer Van der Maelen al voor eengrondige hervorming van de vennootschapsbelasting. Laten we hem er even op wijzen dat buitenlandse bedrijven vooral baat hebben bij een land met een fiscale rechtszekerheid. We zijn er niet bepaald een toonbeeld van, dus nog een hervorming is geen welkome toevoeging.

Om samen te vatten:
De paarse regering doet in 2002 het percentage van de vennootschapsbelasting zakken, gekoppeld aan maatregelen om de belastbare winst te verhogen.
De heer Van der Maelen stelt anno 2011 vast dat het percentage van de vennootschapsbelasting tussen 2001 en 2009 is gezakt, en ook dat de belastbare winst werd verhoogd, en dat is te wijten aan de notionele intrestaftrek!

Leave a Reply