Bedrijfswagens worden duurder

Bedrijfswagens worden weer eens duurder. Het is vrijwel zeker dat de regering bij het opstellen van de begroting de bedrijfswagen zal viseren bij haar zoektocht naar nieuwe inkomsten. Gisteren stuurde het Hoofdbestuur van de btw-administratie ook een nieuwe richtlijn uit over de aftrek van de btw-kosten voor bedrijfswagens. In de meeste gevallen zal dat de bedrijfswagen duurder maken.

Vanaf dit jaar wordt uitgegaan van de werkelijk afgelegde privékilometers in plaats van het forfait van 5.000 of 7.500 privékilometers per jaar. Die forfaitaire regeling, die al meer dan 15 jaar bestond, wordt nu dus losgelaten.

‘Bij een grotere bedrijfswagen kunnen die extra kosten voor een bedrijf snel oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar per werknemer met een bedrijfswagen’, stelt Ivan Massin, directeur bij Deloitte Belastingconsulenten.

De ingrijpende wijziging is ingegeven door een wetswijziging van 1 januari 2011 en zou volgens de nu gepubliceerde teksten o ok al voor 2011 moeten worden toegepast. Voor veel bedrijven betekent dat belangrijke onvoorziene kosten bij het jaareinde.

De extra btw-kosten treffen de bedrijven. Tot nu werden die zelden doorgerekend aan werknemers met een bedrijfswagen.

Bron : De Tijd 26/10/2011

Een reactie achterlaten