Vaderschapsverlof voor zelfstandigen komt er vanaf 1 mei 2019

Vanaf 1 mei 2019 is het vaderschapsverlof voor zelfstandigen een feit. Vaders of meeouders kunnen dan hun zelfstandige activiteit gedurende 10 dagen onderbreken en een geboorte-uitkering ontvangen. De regeling geldt voor kinderen die geboren worden vanaf 1 mei.

Wie kan vaderschapsverlof of geboorteverlof aanvragen?

Voorwaarden:

☑️ U hebt een zelfstandige activiteit:

  • als zelfstandige of als helper in hoofdberoep,
  • of als meewerkende partner met maxi-statuut

☑️ U bent vader of meeouder van het kind

  • Ofwel is er een wettelijke afstammingsband:
  • Scenario 1 – Huwelijk. Wanneer een kind geboren wordt tijdens een huwelijk, staat de wettelijke afstammingsband automatisch vast ten aanzien van beide gehuwde partners.
  • Scenario 2 – Erkenning. Bij ongehuwde partners zal de vader of meeouder het kind moeten erkennen met het oog op het creëren van een wettelijke afstammingsband.
  • Ofwel is er geen wettelijke afstammingsband, wel samenwoning:
  • Scenario 3 – Wettelijke samenwoning. Wie wettelijk samenwoont met de persoon die een afstammingsband met het kind heeft, kan een aanvraag doen. Het kind moet dan wel zijn hoofdverblijfplaats hebben bij laatstgenoemde wettelijke ouder. Ook mag er tussen beide samenwonenden geen huwelijksverbod bestaan (vb. vader-dochter, grootmoeder-kleinzoon, broer-halfzus, …).
  • Scenario 4 – Feitelijke samenwoning. Wie op het moment van de geboorte minstens drie jaar onafgebroken samenwoont met de persoon die een afstammingsband met het kind heeft, kan een aanvraag doen. Het officieel domicilieadres vormt hiervan het bewijs. De samenwoning moet bovendien ‘affectief’ zijn (lees: meer dan vriendschappelijk).

Wat houdt het vaderschapsverlof en geboorteverlof in?

Het vaderschaps- of geboorteverlof kan maximum tien dagen duren. De zelfstandige moet gedurende die periode zijn activiteit onderbreken. Men ontvangt dan een uitkering van 80,82 euro per verlofdag, of maximaal 808,20 euro in totaal.

De tien dagen kunnen in één keer opgenomen worden, maar ook halftijds en zelfs per halve dagen. In elk geval moet u het verlof opnemen binnen de vier maanden na de geboorte.

Blijft u liever zoveel mogelijk werken, dan kan u ook kiezen voor acht dagen verlof, met daarboven vijftien dienstencheques.

Hoe geboorteverlof aanvragen als zelfstandige?

Een aanvraag indienen kan pas vanaf 1 mei. Het vaderschapsverlof en geboorteverlof geldt voor kinderen die geboren worden vanaf 1 mei 2019.

De concrete aanvraagvoorwaarden zijn nog niet allemaal bekend, maar dit weten we al:

  • de aanvraag wordt ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds van de vader of meeouder;
  • de aanvraag gebeurt per aangetekende brief  

de aanvraag moet ten laatste gebeuren in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de geboorte plaatsvindt (vb. geboorte op 1/5 è aanvraag ten laatste op 30/9 indienen).

Bron :
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsZf_nl/60144D68E15B4597C12583BA00393C29?OpenDocument#.XIZqmWeoscv&siteLanguage=nl