VAA – Toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet

De nieuwe tarieven voor een zogeheten debetstand rekening courant zijn bekend voor 2018 (ja, 2018). Desondanks de lage rentes is deze intrest terug omhoog, ditmaal naar 8.94%. Dus nogmaals, vermijd ten allen tijde een debetstand R/C!!

-niet-hypothecaire leningen (zonder vaste looptijd) – voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant : 8,94%;

-niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren: 0,05%;

-andere niet-hypothecaire leningen : 0,14%;

-hypothecaire leningen waarvan terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering: 1,80%;

-andere hypothecaire leningen: 1,70%.