Uw sociale bijdragen in 2014

Het nieuw jaar is begonnen. Zoals ieder jaar betekent dit ook een nieuw barema voor de berekening van uw sociale bijdragen als zelfstandige. Positief is dat de sociale bijdragen niet echt gestegen zijn in vergelijking met vorig jaar. 

Hoe worden uw sociale bijdragen berekend?

Als zelfstandigen betaalt u sociale bijdragen op uw nette belastbare bedrijfsinkomen van 3 jaar geleden. Dat is uw bruto inkomen verminderd met uw beroepskosten en de sociale bedragen die u dat jaar betaalde. In 2014 betaalt u dus sociale bedragen op uw inkomen van 2011. Uw geïndexeerde inkomen wordt opgedeeld in schijven en per schijf betaalt u een vast percentage aan sociale bijdragen. En dit 4 keer per jaar. Uiterlijk op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december moet uw kwartaalbijdrage op de rekening van Xerius staan. Hieronder geven we u een overzicht van de cijfers voor 2014. Zowel voor hoofd als bij beroep.

Hoeveel betaald u als gevestigde zelfstandige (vanaf het vierde volledige jaar)?

 

Hoofdberoep

Bijdrage %

Inkomensschijf

€ 729,46 per kwartaal

Minder dan € 12.870,43

22,00%

Tussen € 12.870,43 en  € 55.576,94

14,16%

Tussen € 55.576,94 en € 81.902,81

0%

Boven € 81.902,81

Bedrag inclusief 3.05% administratiekosten

 

Bijberoep

Bijdrage %

Inkomensschijf

Vrijstelling

Minder dan € 1.423,90

22,00%

Tussen € 1.423,90 en  € 55.576,94

14,16%

Tussen € 55.576,94 en € 81.902,81

0%

Boven € 81.902,81

Bedrag inclusief 3.05% administratiekosten

 

Starters

Startende zelfstandigen hadden drie jaar gelden nog geen inkomsten als zelfstandige. Zij betalen daarom de eerste drie volledige jaren voorlopige sociale bijdragen berekend op een forfaitair minimuminkomen. Deze bijdragen worden twee jaar later bijgestuurd op basis van de werkelijke inkomsten. Verdiende u meer, dan moet u bijbetalen. Hieronder de cijfers van 2014 voor starters.

               Per kwartaal

Jaar

%

Hoofdberoep €

Bijberoep €

1

20.50%

€ 679,73

€ 75,20

2

21.00%

€ 696,31

€ 77,03

3

21.50%

€ 712,89

€ 78,86

Bedrag inclusief 3,05% administratiekosten

 

Wat krijgt u terug voor uw sociale bijdragen?

U krijgt ook heem wat terug voor de betaling van uw sociale bijdragen. In de afgelopen 10 jaar zorgde de overheid stelselmatig voor een verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. De kloof tussen loontrekkenden en zelfstandigen qua sociale zekerheid werd veel kleiner.

Maar welke rechten hebt u nu concreet?

  • Kinderbijslag en kraamgeld: vanaf 1 juli 2014 krijgt iedere zelfstandige evenveel kinderbijslag als een loontrekkende. Zelfstandig werkende moeders krijgen bij herstart 105 dienstencheques na de bevalling van hun kind voor hulp in het huishouden.
  • Pensioen: voor elk kwartaal dat u als zelfstandige werkt, bouwt u in principe pensioenrechten op. U betaald als zelfstandige lagere sociale bijdragen dan een loontrekkende, daarom zal het pensioen gemiddeld ook lager liggen.
  • Ziekteverzekering: als zelfstandige bent u ook verzekerd voor zowel kleine (dokter, tandarts,…) als grote risico’s ( hospitalisatie,…) Ook bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering.
  • Faillissementsverzekering: als u stopt als zelfstandige ten gevolge van een faillissement, kunt u een jaar gratis sociaal verzekerd blijven en twaalf maanden lang een uitkering genieten.

Hebt u nog vragen over uw sociale zekerheid? Surf naar www.xerius.be of vraag raad aan Xerius-klantenconsulten.

 

Bron : http://www.xerius.be