update gegevens van uw onderneming en die van uw cliënten in KBO via myenterprise.be

Bericht FOD Economie :

Help ons mee om uw cliënten kennis te laten maken met de toepassing: http://www.myenterprise.be.

Zoals u weet, zijn sinds 2003 alle identificatiegegevens van alle ondernemingen (zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen en overheidsdiensten) gebundeld in een centrale, door de FOD Economie beheerde databank, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Voordelen van de KBO

Naast de identiteitskaart van elke onderneming biedt de KBO, als authentieke bron, alle informatie voor overheidsinstanties en privé-instellingen maar ook voor consumenten die op zoek zijn naar een betrouwbare onderneming. Juiste en geactualiseerde informatie in de KBO geeft een positief imago aan de onderneming en zorgt voor een vereenvoudiging van heel wat noodzakelijke administratieve stappen.

Gratis en eenvoudige actualisering van ondernemingsgegevens met Myenterprise.be.

Om de gegevens gemakkelijker te updaten, stelt de KBO een nieuwe toepassing ter beschikking.
Deze toepassing, My Enterprise, geeft de ondernemer of zijn gevolmachtigde rechtstreeks en op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de KBO.
Een aantal van die data kan hij zelf 24/24, overal en gratis beheren

Help ons om elke ondernemer vertrouwd te maken met deze toepassing.

Sinds eind mei 2017 loopt er een communicatiecampagne om ondernemers en starters te informeren over hun verplichtingen en de voordelen van de KBO. De bedoeling is hen het belang van de KBO en correcte en volledige gegevens aan te tonen. Laat hun weten dat een regelmatige en snelle update van hun gegevens nooit zo eenvoudig is geweest.

Voor meer info :externcom@economie.fgov.be of bel naar het contactcenter 0800/120.33.